0762.260.888
TIN TỨC GIAO THÔNG

TIN TỨC GIAO THÔNG

LỖI VI PHẠM PHỔ BIẾN VỚI ÔTÔ SẼ TĂNG MỨC PHẠT TỪ 2 ĐẾN 4 TRIỆU ĐỒNG

LỖI VI PHẠM PHỔ BIẾN VỚI ÔTÔ SẼ TĂNG MỨC PHẠT TỪ 2 ĐẾN 4 TRIỆU ĐỒNG
Việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt sẽ căn cứ Nghị định 46 (thay thế Nghị định 171 và 107). Theo đó, có 115 hành vi và nhóm hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ sẽ tăng mức xử phạt.