0762.260.888
Ô TÔ ĐƯỢC PHÉP VƯỢT PHẢI TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Ô TÔ ĐƯỢC PHÉP VƯỢT PHẢI TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Ngày: 9h:36 (GMT+7) - Thứ ba, 27/02/2018  |  Lượt Xem: 1210

Tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2016/BGTVT) có giải thích rõ: “Vượt phải là tình huống giao thông trong đó một phương tiện vượt phương tiện khác về phía bên phải của phương tiện bị vượt trên cùng một chiều đường tại các đường chỉ có một làn xe cơ giới mỗi chiều. Các phương tiện không được vượt nhau trừ một số trường hợp trong luật giao thông đường bộ”.

ô tô được phép vượt phải khi nào

Tại khoản 4, Điều 14, Luật Giao thông đường bộ 2008 lại quy định về vượt xe như sau:

Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải:

a) Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái;

b) Khi xe điện đang chạy giữa đường;

c) Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.

Như vậy, việc điều khiển phương tiện giao thông vượt phải phải tuân thủ theo quy định nêu tại Điều 14, Luật

Giao thông đường bộ 2008. Trong trường hợp không tuân thủ quy định về vượt phải sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Cụ thể:

–         Xử phạt người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm sau đây: Vượt trong các trường hợp cấm vượt; không có báo hiệu trước khi vượt; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép, trừ trường hợp tại đoạn đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường mà xe chạy trên làn đường bên phải chạy nhanh hơn xe đang chạy trên làn đường bên trái (Điểm b, khoản 6, Điều 5).

–         Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với hành vi vi phạm sau đây: Vượt bên phải trong các trường hợp không được phép; (Điểm h, Khoản 4, Điều 6).

–         Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ khác vi phạm quy tắc giao thông đường bộ cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng đối với  hành vi vi phạm sau đây: Vượt bên phải trong các trường hợp không được phép; (Điểm d, khoản 1, Điều 8).

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận