0762.260.888
XE CẨU
ISUZU 6 TẤN FRR90N -16 UNIC URV343 (4x2)ISUZU 6 TẤN FRR90N -16 UNIC URV343 (4x2)
Giá bán: 821,000,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận